RING TIL OS FOR ET UFORPLIGENDE TILBUD:

3538 0712​

Glas med garanti

Den bedste sikkerhed for håndværksmæssigt korrekt udført glarmesterarbejde, får De ved at gå til et medlem af Glarmesterlauget i Danmark.


Glarmesterlauget har oprettet en garanti og klageordning, der omfatter alle Laugets medlemmer. Garantien går i korthed ud på, at Glarmesterlauget i Danmark indestår for, at en kundes berettigede krav mod en glarmester altid bliver opfyldt.

Hvis der opstår en tvist om et glarmesterarbejde mellem en kunde og en glarmester, der er medlem af Lauget, kan kunden forelægge sagen for Glarmesterlauget, hvis afgørelse glarmesteren altid er pligtig til at efterkomme og som Glarmesterlauget i givet fald selv vil drage omsorg for bliver efterlevet. 

Kunden har også mulighed for at indbringe sit krav overfor en glarmester for Forbrugerklagenævnet (kun private kunder) eller domstolene, og Glarmesterlauget indestår for opfyldelse af en afgørelse truffet af en af disse myndigheder.

Garantiordningen dækker krav op til 100.000,00 kr. ex. moms.​

Ankenævn

Skulle der opstå et eller flere problemer kan i skrive til Håndværkets Ankenævn.

Islands Brygge 26

2300 København S

Tlf.: 70 20 25 37 (kl.: 13-15)

Fax: 70 20 25 67

E-mail: info@hvanke.dk

Hjemmeside: http://www.hvanke.dk/

​Læs mere her www.glarmesterlauget.dk

GlarmesterKim Andersen A/S - Randersgade 2-4 - 2100 København Ø - Telefon: 35 38 07 12 - E-mail: glarmester@kimandersen.dk